SAVTAM Vizyonu

Türk Savunma Sanayii bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin analiz, modelleme ve simülasyon, teknoloji izleme ve değerlendirme ve geliştirme konularında öncü bir araştırma merkezi olmaktır.”