SAVTAM Misyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değişen ana sistem ihtiyaçlarının herhangi bir yabancı ülke kısıtlamasına tabi olmaksızın, yurt içinden özgün tasarımlarla karşılanması, uluslararası pazarda rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç sahibi makam konumundaki Türk Silahlı Kuvvetleri – Sanayii ve Üniversite bütünlüğünde gerekli analizleri icra etmek, sistem geliştirmeyi sağlayacak temel ve/veya teknolojik altyapıya ilişkin teknolojileri geliştirmek ve kullanıma sunmaktır.