Organizasyon Yapısı

Atılım Üniversitesine bağlı olarak teşkil edilecek Savunma Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SavTAM)’nin yönetim organları; merkez müdürü, yönetim kurulu ve danışma kurulundan oluşmaktadır. SavTAM Yönetim Kurulu üniversite rektörü tarafından Mühendislik Fakültesi bünyesinden atanacak 5 öğretim üyesi ve/veya görevlisinden oluşacaktır. SavTAM Müdürü aynı zamanda SavTAM Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacaktır. SavTAM Yönetim Kurulu’nda temsil edilmeyen Mühendislik Fakültesi bölümlerinden ve Atılım Üniversite’sinin diğer Fakültelerinden Rektörü tarafından atanacak temsilciler, arzu eden ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile endüstri temsilcileri SavTAM Danışma Kurulu’nu oluşturacaktır.

 

SavTAM Atılım Üniversite’sindeki diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile sıkı bir koordinasyon içinde çalışacaktır. Savunma Teknolojileri ile ilgili diğer merkezlerin görev ve sorumluluklarına giren projelerin tanımlanarak anılan merkezler bünyesinde gerçekleştirilmesi sürecine tanıtım, iş geliştirme ve projelendirme süreçlerinde katkıda bulunacaktır. SavTAM organizasyon yapısı içinde Merkez Sekreteri, Savunma Teknolojileri İzleme ve Değerlendirme Uzmanı ve İş Geliştirme Planlama ve Programlama Uzmanı görev yapacaktır. SavTAM tarafından geliştirilecek projeler üniversite bünyesindeki ilgili uygulama ve araştırma merkezleri ve bölümlerdeki ilgili personelin katılımı ile proje tipi bir örgütlenme yaklaşımı ile gerçekleştirilecektir. Tanımlanarak gerçekleşme safhasına geçen projelerin SavTAM tarafından izleme ve değerlendirme faaliyeti sürdürülecektir.