Misyona Yönelik Faaliyetler

  • Farklı disiplinlerde uzmanlık kazanmış araştırmacılara savunma teknolojileri ekseninde esnek ve dinamik bir ortak çalışma ortamı hazırlamak ve sinerji üretmek,
  • Lisansüstü tez çalışmalarını projeler çerçevesinde geliştirmek ve desteklemek,
  • Çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara uygun araştırmacı potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Endüstriyel kurum ve kuruluşların ARGE potansiyelini arttırmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmek,
  • Ulusal ve evrensel düzeylerde bilgi ve teknoloji birikimine katkıda bulunmak,
  • Savunma Teknolojilerine ait yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri izlemek, diğer üniversite, enstitü, bölüm, merkez ve laboratuvarlarla işbirliğinde bulunmak,
  • Toplumu savunma teknolojileri alanında bilgilendirmek, bu teknolojiyi tanıtmak ve benimsetmek,
  • Savunma Teknolojileri ile ilgili çeşitli alanlarda çalışanları ileri düzey araştırma ve geliştirme konularına yönlendirmek ve desteklemek,
  • Savunma teknolojileri ile günümüzde karşılaşılan ve gelecekte karşılaşılması olası görülen sorunlara çözüm ve ihtiyaçlara yönelik altyapının hazırlanması için çalışmak,

Ulusal ve uluslararası düzeylerde kurs, seminer, kongre, çalıştay vb. toplantılar ve yarışmalar düzenlemek ve katılmak